درآمدکن یک دانشکده فوق تخصصی در زمینه اشتغال زایی و افزایش ثروت است که کار خود را درسال ۹۸ شروع کرد.

این موسسه توانسته به چندین هزار دانش آموخته موفق و ثروت ساز کمک کند تا زندگی مالی  خود را شروع کنند وآن را پرورش دهند .خیلی از استادید حال حاضر با افتخار زمانی دانشجوی این موسسه بوده اند .

لگوی زیبای مجموعه درامدکن

حال هم نوبت شماست

به خانواده بزرگ درامدکن بپیوندید جهت ثبت نام 

فهرست
preloader